Kapitel 124

Havde HERREN ej været med os - så siger Israel -
2 havde Herren ej været med os, da Mennesker rejste sig mod os;
3 så havde de slugt os levende, da deres Vrede optændtes mod os;
4 så havde Vandene overskyllet os, en Strøm var gået over vor Sjæl,
5 over vor Sjæl var de gået, de vilde Vande.
6 Lovet være HERREN, som ej gav os hen, deres Tænder til Rov!
7 Vor Sjæl slap fri som en Fugl at Fuglefængernes Snare, Snaren reves sønder, og vi slap fri.
8 Vor Hjælper HERRENs Navn, Himlens og Jordens Skaber.