Kapitel 20

Til Korherren. Salme af David (20:2)

På trængselens dag bønhøre Herren dig, værne dig Jakobs Guds Navn!
2 (20:3) Han sende dig Hjælp fra Helligdommen, fra Zion styrke han dig;
3 (20:4) han komme alle dine Afgrødeofre i Hu og tage dit Brændoffer gyldigt! - Sela.
4 (20:5) Han give dig efter dit Hjertes Attrå, han fuldbyrde alt dit Råd,
5 (20:6) at vi må juble over din Frelse, løfte Banner i vor Guds Navn ! HERREN opfylde alle dine Bønner!
6 (20:7) Nu ved jeg, at HERREN frelser sin Salvede og svarer ham fra sin hellige Himmel med sin højres frelsende Vælde.
7 (20:8) Nogle stoler på Heste, andre på Vogne, vi sejrer ved HERREN vor Guds Navn.
8 (20:9) De synker i Knæ og falder, vi rejser os og kommer atter på Fode.
9 (20:10) HERRE, frels dog Kongen og svar os, den Dag vi kalder!