Kapitel 15

HERRE, hvo kan gæste dit Telt, hvo kan bo på dit hellige Bjerg?
2 Den, som vandrer fuldkomment og øver Ret, taler Sandhed af sit Hjerte;
3 ikke bagtaler med sin Tunge, ikke volder sin Næste ondt og ej bringer Skam over Ven,
4 som agter den forkastede ringe, men ærer dem, der frygter HERREN, ej bryder Ed, han svor til egen Skade,
5 ej låner Penge ud mod Åger og ej tager Gave mod skyldfri. Hvo således gør, skal aldrig rokkes.