Kapitel 64

Til Korherren. Salme af David (64:2)

Hør, o Gud, min røst, når jeg klager, skærm mit Liv mod den rædsomme Fjende;
2 (64:3) skjul mig for Ugerningsmændenes Råd, for Udådsmændenes travle Hob.
3 (64:4) der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord på Buen
4 (64:5) for i Løn at ramme den skyldfri, ramme ham brat og uset.
5 (64:6) Ihærdigt lægger de onde Råd, skryder af, at de lægger Snarer siger: "Hvem skulde se os?"
6 (64:7) De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke - og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.
7 (64:8) Da rammer Gud dem med en Pil af Slaget rammes de brat;
8 (64:9) han styrter dem for deres Tunges Skyld. Enhver, som ser dem, ryster på Hovedet;
9 (64:10) alle Mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans Hænders Geming;
10 (64:11) de retfærdige glædes i HERREN og lider på ham, de oprigtige af Hjertet jubler til Hobe!