Kapitel 111

Halleluja! jeg takker Herren af hele mit hjerte i oprigtiges kreds og i menighed!
2 Store er Herrens gerninger, gennemtænkte til bunds.
3 Hans værk er højhed og herlighed, hans retfærd bliver til evig tid.
4 Han har sørget for, at hans undere mindes, nådig og barmhjertig er Herren.
5 Dem, der frygter ham, giver han føde, han kommer for evigt sin pagt i hu.
6 Han viste sit folk sine vældige gerninger, da han gav dem folkenes eje.
7 Hans hænders værk er sandhed og ret, man kan lide på alle hans bud;
8 de står i al evighed fast, udført i sandhed og retsind.
9 Han sendte sit folk udløsning, stifted sin pagt for evigt.
10 Herrens frygt er visdoms begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans pris!