Kapitel 135

Halleluja! Pris Herrens navn, pris det, I HERRENs Tjenere,
2 som står i HERRENs Hus, i vor Guds Huses Forgårde!
3 Pris HERREN, thi god er HERREN, lovsyng hans Navn, thi lifligt er det.
4 Thi HERREN udvalgte Jakob, Israel til sin Ejendom.
5 Ja, jeg ved, at HERREN er stor, vor Herre er større end alle Guder.
6 HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og på Jorden, i Have og alle Verdensdyb.
7 Han lader Skyer stige op fra Jordens Ende, får Lynene til at give Regn, sender Stormen ud fra sine Forrådskamre;
8 han, som slog Ægyptens førstefødte, både Mennesker og Kvæg,
9 og sendte Tegn og Undere i din Midte, Ægypten, mod Farao og alle hans Folk;
10 han, som fældede store Folk og veg så mægtige Konger,
11 Amoriternes konge Sion og Basans Konge Og, og alle Kana'ans Riger
12 og gav deres Land i Eje, i Eje til Israel, hans Folk.
13 HERRE, dit Navn er evigt, din Ihukommelse, HERRE, fra Slægt til Slægt,
14 thi Ret skaffer HERREN sit Folk og ynkes over sine Tjenere.
15 Folkenes Billeder er Sølv og Guld, Værk af Menneskehænder;
16 de har Mund, men taler ikke, Øjne, men ser dog ej;
17 de har Ører, men hører ikke, ej heller er der Ånde i deres Mund.
18 Som dem skal de, der laved dem, blive enhver, som stoler på dem.
19 Lov HERREN, Israels Hus, lov HERREN, Arons Hus,
20 lov HERREN, Levis Hus, lov HERREN, I, som frygter HERREN!
21 Fra Zion være HERREN lovet, han, som bor i Jerusalem!