Kapitel 120

Jeg råbte til HERREN i Nød, og han svarede mig.
2 HERRE, udfri min Sjæl fra Løgnelæber, fra den falske Tunge!
3 Der ramme dig dette og hint, du falske Tunge!
4 Den stærkes Pile er hvæsset ved glødende Gyvel.
5 Ve mig, at jeg må leve som fremmed i Mesjek, bo iblandt Kedars Telte!
6 Min Sjæl har længe nok boet blandt Folk, som hader Fred.
7 Jeg vil Fred; men taler jeg, vil de Krig!