Kapitel 99

HERREN har vist, han er Konge, Folkene bæver, han troner på Keruber, Jorden skælver!
2 Stor er HERREN på Zion, ophøjet over alle Folkeslag;
3 de priser dit Navn, det store og frygtelige; hellig er han!
4 Du er en Konge, der elsker Retfærd, Retten har du grundfæstet, i Jakob, øved du Ret og Retfærd.
5 Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans Fødders Skammel; hellig er han!
6 Moses og Aron er blandt hans Præster og Samuel blandt dem, der påkalder hans Navn; de råber til HERREN, han svarer;
7 i Skystøtten taler han til dem, de holder hans Vidnesbyrd, Loven, han gav dem;
8 HERRE vor Gud, du svarer dem. Du var dem en Gud, som tilgav og frikendte dem, for hvad de gjorde.
9 Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans hellige Bjerg, thi hellig er HERREN vor Gud!