0:00
0:00

поглавље 103

Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime Njegovo.
2 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.
3 On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;
4 Izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću;
5 Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.
6 Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.
7 Pokaza puteve svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim dela svoja.
8 Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnev i veoma blag.
9 Ne gnevi se jednako, niti se doveka srdi.
10 Ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
11 Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost Njegova k onima koji Ga se boje.
12 Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
13 Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje.
14 Jer zna gradju našu, opominje se da smo prah.
15 Dani su čovečiji kao trava; kao cvet u polju, tako cveta.
16 Dune vetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mesto njegovo.
17 Ali milost Gospodnja ostaje od veka i doveka na onima koji Ga se boje, i pravda Njegova na sinovima sinova,
18 Koji drže zavet Njegov, i pamte zapovesti Njegove, da ih izvršuju.
19 Gospod na nebesima postavi presto svoj, i carstvo Njegovo svim vlada.
20 Blagosiljajte Gospoda andjeli Njegovi, koji ste silni krepošću izvršujete reč Njegovu slušajući glas reči Njegove.
21 Blagosiljajte Gospoda sve vojske Njegove, sluge Njegove, koje tvorite volju Njegovu.
22 Blagosiljajte Gospoda sva dela Njegova, po svim mestima vlade Njegove! Blagosiljaj, dušo moja Gospoda!