0:00
0:00

поглавље 120

Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj, i usliši me.
2 Gospode! Izbavi dušu moju od usta lažljivih i od jezika lukavog.
3 Šta će Ti dati i šta će Ti prineti jezik lukavi?
4 On je kao oštre strele u jakoga, kao ugljevlje smrekovo.
5 Teško meni kad sam tudjin kod Meseha, živim kod šatora kidarskih.
6 Dugo je živela duša moja s onima koji mrze na mir.
7 Ja sam miran; ali kad stanem govoriti u njih je rat.