поглавље 134

Sad blagosiljajte Gospoda, sve sluge Gospodnje, koje stojite u domu Gospodnjem noću.
2 Podignite ruke svoje k svetinji, i blagosiljajte Gospoda.
3 Blagosloviće te sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.