0:00
0:00

поглавље 149

Pojte Gospodu pesmu novu; hvala da Mu je na saboru svetih.
2 Neka se veseli Izrailj o Stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom.
3 Neka hvale ime Njegovo poklikujući, u bubanj i gusle neka Mu udaraju.
4 Jer je mio Gospodu narod Njegov, ukrašava smerne spasavajući ih.
5 Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim.
6 Slava je Božija u ustima njihovim, i mač s obe strane oštar u ruci njihovoj,
7 Da se osvete narodima, i pokaraju plemena;
8 Da svežu careve njihove u lance, i vlastelu njihovu u okove gvozdene,
9 I izvrše na njima napisani sud. Ova je čast svima svecima Njegovim. Aliluja!