0:00
0:00

поглавље 29

Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.
2 Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
3 Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.
4 Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
5 Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske.
6 Kao tele skaču od Njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.
7 Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
8 Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.
9 Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odelo; i u crkvi Njegovoj sve govori o slavi Njegovoj.
10 Gospod je sedeo nad potopom, i sedeće Gospod kao car uvek.
11 Gospod će dati silu narodu svom, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.