0:00
0:00

поглавље 12

Pomagaj, Gospode; jer nesta svetih, jer je malo vernih medju sinovima čovečijim
2 Laž govore jedan drugom, usnama lažljivim govore iz srca dvoličnog.
3 Istrebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,
4 Ljude, koji govore: Jezikom smo jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama?
5 Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onog kome zlobe
6 Reči su Gospodnje reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.
7 Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovog doveka.
8 Bezbožnici idu naokolo; kad se oni podižu, sramote se sinovi čovečiji.