0:00
0:00

поглавље 148

Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite Ga na visini.
2 Hvalite Ga, svi andjeli Njegovi, hvalite Ga, sve vojske Njegove!
3 Hvalite Ga, sunce i meseče, hvalite Ga, sve zvezde sjajne!
4 Hvalite Ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima!
5 Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovedi i stvoriše se.
6 Postavi ih zasvagda i zavavek, dade naredbu, koja neće proći.
7 Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane;
8 Oganj i grad, sneg i magla, vetar silni, koji izvršuje reč Njegovu.
9 Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri,
10 Zveri i sva stoka, bubine i ptice krilate,
11 Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske,
12 Momci i devojke, starci i deca
13 Neka hvale ime Gospodnje; jer je samo Njegovo ime uzvišeno, slava Njegova na zemlji i na nebu.
14 On je uzvisio rog naroda svog, slavu svih svetaca svojih, sinova Izrailjevih, naroda koji je blizu Njega.