0:00
0:00

поглавље 56

Smiluj se na me, Bože, jer čovek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritešnjuje.
2 Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.
3 Kad me je strah, jer se u Tebe uzdam.
4 Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?
5 Svaki dan izvrću reči moje; šta god misle, sve meni o zlu.
6 Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojim; jer traže dušu moju.
7 Kod ovakve zloće izbavi od njih, u gnevu obori narode, Bože.
8 U Tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod Tebe, one su u knjizi Tvojoj.
9 Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad Tebe prizivam; po tom znam da je Bog sa mnom.
10 Bogom se hvalim za reč Njegovu, Gospodom se hvalim za reč Njegovu.
11 U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
12 Tebi sam se, Bože, zavetovao; Tebe ću hvaliti;
13 Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svetlosti živih.