0:00
0:00

поглавље 145

Uzvišavaću Te, Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od veka do veka.
2 Svaki ću Te dan blagosiljati, i hvaliću ime Tvoje doveka i bez prestanka.
3 Velik je Gospod, i valja Ga slaviti, i veličanstvo Njegovo ne može se dosegnuti.
4 Od kolena do kolena hvaliće dela Tvoja, i silu Tvoju kazivati.
5 O visokoj slavi Tvog veličanstva, i o divnim delima Tvojim razmišljam.
6 Pripovedaće silu čudesa Tvojih, i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati.
7 Hvaliće veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pevaće.
8 Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti.
9 Dobar je Gospod prema svima, i žalostiv na sva dela svoja.
10 Neka Te slave, Gospode, sva dela Tvoja, i sveci Tvoji neka Te blagosiljaju.
11 Neka kazuju slavu carstva Tvog, i silu Tvoju pripovedaju.
12 Da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju, i visoku slavu carstva Tvog.
13 Carstvo je Tvoje carstvo svih vekova, i vlada Tvoja na sva kolena.
14 Gospod prihvata sve koji padaju, i ispravlja sve pognute.
15 Oči su svih k Tebi upravljene, i Ti im daješ hranu na vreme;
16 Otvaraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji.
17 Pravedan je Gospod u svim putevima svojim, i svet u svim delima svojim.
18 Gospod je blizu svih koji Ga prizivaju, svih, koji Ga prizivaju u istini.
19 Želju ispunja onima koji Ga se boje, tužnjavu njihovu čuje, i pomaže im.
20 Čuva Gospod sve koji Ga ljube, a bezbožnike sve će istrebiti.
21 Hvalu Gospodu neka govore usta moja, i neka blagosilja svako telo sveto ime Njegovo uvek i bez prestanka.