0:00
0:00

поглавље 22

Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje?
2 Bože moj! Vičem danju, a Ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.
3 Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!
4 U Tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i Ti si ih izbavljao.
5 Tebe prizivaše, i spasavaše se; u Tebe se uzdaše, i ne ostaše u sramoti.
6 A ja sam crv, a ne čovek; podsmeh ljudima i rug narodu.
7 Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,
8 I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje.
9 Ta, Ti si me izvadio iz utrobe; Ti si me umirio na sisi matere moje.
10 Za Tobom pristajem od rodjenja, od utrobe matere moje Ti si Bog moj.
11 Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
12 Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi vasanski opkoliše me;
13 Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan i riče.
14 Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.
15 Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.
16 Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.
17 Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
18 Dele haljine moje medju sobom, i za dolamu moju bacaju žreb.
19 Ali Ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
20 Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
21 Sačuvaj me od usta lavovih, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.
22 Kazujem ime Tvoje braći; usred skupštine hvaliću Te.
23 Koji se bojite Gospoda, hvalite Ga. Sve seme Jakovljevo! Poštuj Ga. Boj Ga se, sve seme Izrailjevo!
24 Jer se ne ogluši molitve ništeg niti je odbi; ne odvrati od njega lice svoje, nego ga usliši kad Ga zazva.
25 Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavete svoje svršiću pred onima koji se Njega boje.
26 Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji Ga traže; živo da bude srce vaše doveka.
27 Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred Njim sva plemena neznabožačka.
28 Jer je Gospodnje carstvo; On vlada narodima.
29 Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred Njim će pasti svi koji silaze u prah, koji ne mogu sačuvati dušu svoju u životu.
30 Seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjem.
31 Doći će, i kazivaće pravdu Njegovu ljudima njegovim, koji će se roditi; jer je On učinio ovo.