0:00
0:00

поглавље 30

Uzvišavaću Te, Gospode, jer si me oteo, i nisi dao neprijateljima mojim da mi se svete.
2 Gospode, Bože moj! Zavikah k Tebi, i iscelio si me.
3 Gospode! Izveo si iz pakla dušu moju, i oživeo si me da ne sidjem u grob.
4 Pojte Gospodu, sveci Njegovi, i slavite sveto ime Njegovo.
5 Gnev je Njegov za trenuće oka, a do života milost Njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.
6 I ja rekoh u dobru svom: Neću posrnuti doveka.
7 Ti htede, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.
8 Tada Tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
9 "Kakva je korist od krvi moje, da sidjem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?
10 Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode budi mi pomoćnik."
11 I Ti promeni plač moj na radost, skide s mene vreću. opasa me veseljem.
12 Zato će Ti pevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! Doveka ću Te hvaliti.