0:00
0:00

поглавље 146

Hvali, dušo moja, Gospoda.
2 Hvaliću Gospoda za života svog, pevaću Bogu svom dok me je god.
3 Ne uzdajte se u knezove, u sina čovečijeg, u kog nema pomoći.
4 Izidje iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.
5 Blago onome, kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nadanje u Gospodu, Bogu njegovom,
6 Koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji drži veru uvek,
7 Čini sud onima kojima se čini krivo; daje hranu gladnima. Gospod dreši svezane,
8 Gospod otvara oči slepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike.
9 Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici; a put bezbožnički prevraća.
10 Gospod je car doveka, Bog tvoj, Sione, od kolena do kolena. Aliluja.