0:00
0:00

поглавље 87

Šta je sam osnovao na gorama svetim,
2 Vrata sionska ljubi Gospod više svih stanova Jakovljevih,
3 Slavno kazuju za Tebe, grade Božji!
4 "Medju one, koji me znaju, brojaću Misir i Vavilon. Gle i Filisteji i Tir s etiopskom onde su se rodili."
5 O Sionu će se govoriti: Taj se i taj rodio u njemu; sam Višnji utvrdjuje ga.
6 Gospod će u prepisu naroda zavikati: Ovaj se rodio u njemu.
7 I koji pevaju i vesele se, svi su izvori moji u Tebi.