0:00
0:00

поглавље 86

Prigni, Gospode! Uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
2 Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik. Spasi slugu svog, Bože moj, koji se u Te uzda.
3 Smiluj se na me, Gospode, jer k Tebi vičem sav dan.
4 Oveseli dušu sluge svog, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
5 Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.
6 Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mog.
7 U dan tuge svoje prizivam Te, jer ćeš me uslišiti.
8 Nema medju bogovima takvog kakav si Ti, Gospode, i nema dela takvih kakva su Tvoja.
9 Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje.
10 Jer si Ti velik i tvoriš čudesa; Ti si jedan Bog.
11 Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini Tvojoj; učini neka se mili srcu mom bojati se imena Tvog.
12 Slaviću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim, i poštovaću ime Tvoje doveka.
13 Jer je milost Tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljeg.
14 Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju Tebe pred sobom.
15 Ali Ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,
16 Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svom, i pomozi sinu sluškinje svoje;
17 Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utešio me.