0:00
0:00

поглавље 97

Gospod caruje: nek se raduje zemlja! Nek se vesele ostrva mnoga.
2 Oblak je i mrak oko Njega; blagost i pravda podnožje prestolu njegovom.
3 Oganj pred Njim ide, i pali naokolo neprijatelje Njegove.
4 Munje Njegove sevaju po vasiljenoj; vidi i strepi zemlja.
5 Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjeg, od lica Gospoda svoj zemlji.
6 Nebesa kazuju pravdu Njegovu, i svi narodi vide slavu Njegovu.
7 Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite Mu se svi bogovi.
8 Čuje i raduje se Sion, i kćeri se judejske vesele radi sudova Tvojih, Gospode!
9 Jer si Ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove.
10 Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih; iz ruku bezbožničkih otima ih.
11 Svetlost se prosipa na pravednika, i veselje na one koji su pravog srca.
12 Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime Njegovo.