0:00
0:00

поглавље 84

Kako su mili stanovi Tvoji, Gospode nad silama!
2 Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje; srce moje i telo moje otima se k Bogu Živom.
3 I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!
4 Blago onima koji žive u domu Tvom! Oni Te hvale bez prestanka.
5 Blago onima kojima je sila u Tebi, i kojima su u srcu putevi Tvoji!
6 Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore, i dažd je odeva blagoslovima.
7 Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu.
8 Gospode, Bože nad silama! Usliši molitvu moju, Bože Jakovljev!
9 Bože, braniču naš! Sagni se i vidi lice pomazanika svog!
10 Jer je bolje jedan dan u dvorima Tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijeg nego živeti u šatorima bezbožničkim.
11 Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra.
12 Gospode nad silama! Blago čoveku, koji se u Te uzda!