0:00
0:00

поглавље 126

Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bejasmo kao u snu.
2 Tada usta naša behu puna radosti, i jezik naš pevanja. Tada govorahu po narodima: Veliko delo čini Gospod na njima.
3 Veliko delo čini Gospod na nama; razveselismo se.
4 Vraćaj, Gospode, roblje naše, kao potoke na sasušenu zemlju.
5 Koji su sa suzama sejali, neka žanju s pevanjem.
6 Ide i plače koji nosi seme da seje; poći će s pesmom noseći snopove svoje.