0:00
0:00

поглавље 37

Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje.
2 Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.
3 Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.
4 Teši se Gospodom, i učiniće ti šta ti srce želi.
5 Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u Njega, On će učiniti.
6 I izvešće kao videlo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.
7 Osloni se na Gospoda, i čekaj Ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka, koji radi šta namisli.
8 Utišaj gnev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.
9 Jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslediće zemlju.
10 Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega nema.
11 A smerni će naslediti zemlju, i nasladjivaće se množinom mira.
12 Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
13 Ali mu se Gospod smeje, jer vidi da se primiče dan njegov.
14 Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
15 Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.
16 Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.
17 Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrdjuje Gospod.
18 Zna Gospod dane bezazlenima, i deo njihov traje doveka.
19 Neće se postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
20 A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao lepota šumska prolaze, kao dim prolaze.
21 Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
22 Jer koje On blagoslovi, oni naslede zemlju, a koje On prokune, oni se istrebe.
23 Gospod utvrdjuje korake svakog čoveka i mio Mu je put njegov.
24 Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.
25 Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba.
26 Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na nasledju je njegovom blagoslov.
27 Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi doveka.
28 Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svece svoje; uvek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrebiti.
29 Pravednici će naslediti zemlju, i živeće na njoj doveka.
30 Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
31 Zakon je Boga njegovog njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
32 Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
33 Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.
34 Čekaj Gospoda i drži se puta Njegovog, i On će te postaviti da vladaš zemljom; videćeš kako će se istrebiti bezbožnici.
35 Videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo;
36 Ali prodje, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.
37 Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirnog ostati nasledje.
38 A bezakonika će nestati sasvim; nasledje će se bezbožničko zatrti.
39 Od Gospoda je spasenje pravednicima; On je krepost njihova u nevolji.
40 Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u Njega uzdaju.