0:00
0:00

поглавље 118

Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.
2 Neka reče Izrailj da je doveka milost Njegova;
3 Neka reče dom Aronov da je doveka milost Njegova;
4 Neka kažu svi koji se boje Gospoda da je doveka milost Njegova.
5 Iz teskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mesto Gospod.
6 Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
7 Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
8 Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka;
9 Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove.
10 Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih.
11 Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih.
12 Opkoliše me kao pčele saće, i ugasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.
13 Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.
14 Gospod je hvala moja i pesma; On mi posta Spasitelj.
15 Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "Desnica Gospodnja daje silu;
16 Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."
17 Neću umreti, nego ću živ biti, i kazivati dela Gospodnja.
18 Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade.
19 Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda.
20 "Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"
21 Hvalim Te, što si me uslišio, i postao mi Spasitelj.
22 Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla.
23 To bi od Gospoda i divno je u našim očima.
24 Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj!
25 O Gospode, pomozi! O Gospode, daj da bude u napredak!
26 Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg.
27 Gospod je Bog krepak, i On nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrpcama, vodite k rogovima žrtveniku.
28 Ti si Bog moj, Tebe hvalim, Bože moj, Tebe uzvišujem.
29 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost Njegova doveka.