0:00
0:00

поглавље 47

Svi narodi, zapljeskajte rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim.
2 Jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom.
3 Pokori nam narode i plemena pod noge naše.
4 Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji Mu omile.
5 Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni.
6 Pojte Bogu, pojte; pojte caru našem, pojte;
7 Jer je Bog car od sve zemlje, pojte pesmu.
8 Bog caruje nad narodima; Bog sedi na svetom prestolu svom.
9 Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramovog. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!