0:00
0:00

поглавље 72

Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom:
2 On će suditi narodu Tvom po pravdi, i nevoljnicima Tvojim po pravici.
3 Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.
4 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,
5 Bojaće se Tebe dok je sunca i meseca, od kolena do kolena.
6 Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.
7 Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca.
8 Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih.
9 Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.
10 Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak.
11 Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.
12 Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.
13 Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti.
14 Od prevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim.
15 Oni će dobro živeti, i doneće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.
16 Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njeno kao livanska šuma, i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji.
17 Ime će njegovo biti uvek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.
18 Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!
19 I blagosloveno slavno ime Njegovo uvek! Slave Njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.
20 Svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog.