0:00
0:00

поглавље 26

Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam; neću se pokolebati.
2 Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me; pretopi šta je u meni i srce moje.
3 Jer je milost Tvoja pred očima mojim, i hodim u istini Tvojoj.
4 Ne sedim s bezumnicima, i s lukavima se ne mešam.
5 Nenavidim društvo bezakoničko, i s bezbožnicima ne sedim.
6 Umivam pravdom ruke svoje, i idem oko žrtvenika Tvog, Gospode,
7 Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja.
8 Gospode! Omileo mi je stan doma Tvog, i mesto naselja slave Tvoje.
9 Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,
10 Kojima je zločinstvo u rukama, i kojima je desnica puna mita.
11 A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me, i smiluj se na me.
12 Noga moja stoji na pravom putu; na skupštinama ću blagosiljati Gospoda.