0:00
0:00

поглавље 33

Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
2 Slavite Gospoda guslama, udarajte Mu u psaltir od deset žica.
3 Pevajte Mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući;
4 Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo Njegovo istinito.
5 On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.
6 Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta Njegovih sva vojska njihova.
7 Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
8 Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred Njim sve što živi po vasiljeni;
9 Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se.
10 Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
11 Namera je Gospodnja tvrda doveka, misli srca njegova od kolena na koleno.
12 Blago narodu, kome je Bog Gospod, plemenu, koje je On izabrao sebi za nasledje.
13 S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;
14 S prestola, na kome sedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
15 On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova.
16 Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;
17 Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti.
18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu.
19 On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
20 Duša se naša uzda u Gospoda; On je pomoć naša i štit naš.
21 O Njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime Njegovo uzdamo.
22 Da bude milost Tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u Tebe.