0:00
0:00

поглавље 135

Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,
2 Koji stojite u domu Gospodnjem; u dvorima doma Boga našeg.
3 Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; pojte imenu Njegovom, jer je slatko.
4 Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje.
5 Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova.
6 Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima.
7 Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vetar iz staja njegovih.
8 On pobi prvence u Misiru od čoveka do živinčeta.
9 Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svim slugama njegovim.
10 Pobi narode velike, i izgubi careve jake:
11 Siona, cara amorejskog i Oga, cara vasanskog, i sva carstva hananska;
12 I dade zemlju njihovu u dostojanje, u dostojanje Izrailju, narodu svom.
13 Gospode! Ime je Tvoje večno; Gospode! Spomen je Tvoj od kolena do kolena.
14 Jer će suditi Gospod narodu svom, i na sluge svoje smilovaće se.
15 Idoli su neznabožački srebro i zlato, delo ruku čovečijih;
16 Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
17 Uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovim.
18 Kakvi su oni onakvi su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
19 Dome Izrailjev, blagosiljaj Gospoda; dome Aronov, blagosiljaj Gospoda;
20 Dome Levijev, blagosiljaj Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda.
21 Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu! Aliluja!