0:00
0:00

поглавље 25

K Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
2 Bože moj! U Tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.
3 I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od Tebe besputno.
4 Pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim.
5 Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si Ti Bog spasenja mog, Tebi se nadam svaki dan.
6 Opomeni se milosrdja svog, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je veka.
7 Grehova mladosti moje, i mojih prestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!
8 Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put.
9 Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.
10 Svi su putevi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavet Njegov i otkrivenje Njegovo.
11 Radi imena svog, Gospode, oprosti greh moj, jer je velik.
12 Koji se čovek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izabere.
13 Duša će njegova u dobru počivati, i seme će njegovo vladati zemljom.
14 Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im.
15 Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer On izvlači iz zamke noge moje.
16 Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.
17 Nek se raširi stisnuto srce moje, iz teskobe moje izvadi me.
18 Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grehove moje.
19 Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u Tebe uzdam.
21 Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u Tebe uzdam.
22 Izbavi, Bože, Izrailja od svih nevolja njegovih.