0:00
0:00

поглавље 51

Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
2 Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.
3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.
4 Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.
5 Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.
6 Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
7 Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.
8 Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
9 Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
10 Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
11 Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.
12 Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.
13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.
14 Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.
15 Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.
16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.
17 Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.
18 Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.
19 Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.