0:00
0:00

поглавље 98

Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože Mu desnica Njegova i sveta mišica Njegova.
2 Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju.
3 Opomenu se milosti svoje i vernosti svoje k domu Izrailjevom. Videše svi krajevi zemaljski spasenje Boga našeg.
4 Raduj se Gospodu, sva zemljo; pevajte, poklikujte i popevajte!
5 Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim.
6 U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom.
7 Neka pljeska more i šta je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive;
8 Reke neka pljeskaju rukama; skupa gore nek se raduju
9 Pred licem Gospodnjim; jer ide da sudi zemlji; sudiće vasiljenoj pravedno, i narodima verno.