поглавље 117

Hvalite Gospoda svi narodi, slavite Ga sva plemena;
2 Jer je velika milost Njegova k nama, i istina Gospodnja traje doveka. Aliluja!