0:00
0:00

поглавље 65

U Tebi je uzdanje, Bože, Tebi pripada hvala na Sionu, i Tebi se izvršuju zaveti.
2 Ti slušaš molitvu; k Tebi dolazi svako telo.
3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.
4 Blago onome koga izabiraš i primaš, da živi u dvoru Tvom! Nasitićemo se dobrom doma Tvog, svetinjom crkve Tvoje.
5 Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, Spasitelju naš, uzdanico svih krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
6 Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!
8 Boje se Tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom Ti budiš da slavi Tebe.
9 Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio.
10 Brazde njene napajaš, ravniš grude njene, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da radja.
11 Ti venčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su Tvoje pune masti.
12 Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
13 Luke se osipaju stadima, i polja se zaodevaju pšenicom; vesele se i pevaju.