0:00
0:00

поглавље 121

Podižem oči svoje ka gorama; odakle mi dolazi pomoć?
2 Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju.
3 Neće dati da popuzne noga tvoja; ne dremlje čuvar tvoj.
4 Gle, ne dremlje i ne spava čuvar Izrailjev.
5 Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sen tvoj, On ti je s desne strane.
6 Danju te neće sunce ubiti ni mesec noću.
7 Gospod će te sačuvati od svakog zla, sačuvaće dušu tvoju Gospod.
8 Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, odsad i doveka.