0:00
0:00

поглавље 113

Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje,
2 Da bude ime Gospodnje blagosloveno odsad i doveka.
3 Od istoka sunčanog do zapada da se slavi ime Gospodnje.
4 Uzvišen je nad svima narodima Gospod; svrh nebesa je slava Njegova.
5 Ko je kao Gospod, Bog naš, koji sedi na visini;
6 Koji se sagiba da vidi šta je na nebesima i na zemlji;
7 Koji iz praha podiže ubogoga, i iz kala uzvišuje ništega;
8 I posadjuje ga s knezovima, s knezovima u narodu njegovom;
9 Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima. Aliluja!