0:00
0:00

поглавље 83

Bože! Nemoj zamuknuti, nemoj ćutati, niti počivaj, Bože!
2 Jer evo neprijatelji Tvoji uzavreše, i koji Te nenavide, podigoše glavu.
3 Po narod Tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izabrane Tvoje.
4 Rekoše: Hodite da ih istrebimo izmedju naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo.
5 Složno pristaše i suprot Tebi veru uhvatiše:
6 Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
7 Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima;
8 I Asur udruže se s njima; postadoše mišica sinovima Lotovim.
9 Učini im onako kao Madijanu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu.
10 Koji su istrebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju.
11 Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, i sa svima glavarima njihovim kao sa Zevejem i Salmanom.
12 Jer govore: Osvojimo naselja Božija.
13 Bože moj! Zapovedi neka budu kao prah, kao pesak pred vetrom.
14 Kao što oganj sažiže šumu, i kao plamen što zapaljuje gore,
15 Tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih.
16 Pokrij lice njihovo sramotom, da bi tražili ime Tvoje, Gospode!
17 Neka se stide i srame doveka, neka se smetu i izginu!
18 I neka znaju da si Ti, kome je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom.