0:00
0:00

поглавље 95

Hodite, zapevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svog!
2 Izadjimo pred lice Njegovo s hvalom, u pesmama pokliknimo Mu!
3 Jer je Gospod velik Bog i velik Car nad svim bogovima.
4 U Njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske Njegove su.
5 Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile.
6 Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom, Tvorcem svojim.
7 Jer je On Bog naš, i mi narod paše Njegove i ovce ruke Njegove. Sad kad biste poslušali glas Njegov:
8 "Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,
9 Gde me kušaše oci vaši, ispitaše i videše delo moje.
10 Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: Ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju puteve moje;
11 I zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u mir moj."