0:00
0:00

поглавље 94

Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
2 Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.
3 Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?
4 Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.
5 Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče.
6 Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
7 I govore: Neće videti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
8 Orazumite se, preludi ljudi! Budale! Kad ćete biti pametni?
9 Koji je stvorio uho, zar ne čuje? I koji je oko načinio, zar ne vidi?
10 Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čoveka da zna?
11 Gospod zna misli ljudima kako su ništave.
12 Blago čoveku koga Ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;
13 Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
14 Jer neće odbaciti Gospod narod svoj, i dostojanje svoje neće ostaviti.
15 Jer će se sud vratiti na pravdu, u njega će naći svi pravog srca.
16 Ko će ustati za mene suprot zlima? Ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
17 Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti.
18 Kad kažem: Drhće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me.
19 Kad se umnože brige u srcu mom, utehe Tvoje razgovaraju dušu moju.
20 Eda li će se blizu Tebe stati presto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?
21 Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.
22 Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
23 On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrebiće ih, istrebiće ih Gospod, Bog naš.