0:00
0:00

поглавље 20

Da te usliši Gospod u dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljevog.
2 Da ti pošalje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrepi.
3 Da se opomene svih prinosa tvojih, i žrtva tvoja paljenica da se nadje pretila.
4 Da ti da Gospod po srcu tvom; šta god počneš, da ti izvrši.
5 Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svog podignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.
6 Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svog; sluša ga sa svetog neba svog; jaka je desnica Njegova, koja spasava.
7 Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svog.
8 Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.
9 Gospode! Pomozi caru, i usliši nas kad Te zovemo.