0:00
0:00

поглавље 128

Blago svakome, koji se boji Gospoda, koji hodi putevima Njegovim!
2 Jer će jesti od trudova ruku svojih. Blago tebi, i dobro ti je.
3 Žena je tvoja kao rodna loza usred doma tvog; sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvog.
4 Gle, tako će biti blagosloven čovek koji se boji Gospoda.
5 Blagosloviće te Gospod sa Siona, i gledaćeš dobro jerusalimsko u sve dane života svog;
6 Videćeš sinove u sinova svojih. Mir Izrailju!