0:00
0:00

поглавље 81

Radujte se Bogu, koji nam daje krepost; poklikujte Bogu Jakovljevom.
2 Podignite pesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
3 Trubite o meni u trubu, o uštapu radi praznika našeg.
4 Jer je takav zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljevog.
5 Za svedočanstvo postavi Josifu ovo, kad idjaše na zemlju misirsku. Jezik, kog ne znah, čuh!
6 "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
7 U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
8 Slušaj, narode moj, i zasvedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
9 Da ne bude u tebe tudjeg boga, i bogu stranom nemoj se klanjati.
10 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
11 Ali ne posluša narod moj glas moj, Izrailj ne mari za me.
12 I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.
13 O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putevima mojim!
14 Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
15 Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi doveka;
16 Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."