0:00
0:00

поглавље 124

Da nije bio Gospod s nama, neka reče Izrailj,
2 Da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ustaše na nas,
3 Žive bi nas proždrli, kad se raspali gnev njihov na nas;
4 Potopila bi nas voda, reka bi pokrila dušu našu;
5 Pokrila bi dušu našu silna voda.
6 Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu!
7 Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke; zamka se raskide, i mi se izbavismo.
8 Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.