0:00
0:00

поглавље 85

Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo.
2 Oprostio si nepravdu narodu svom, pokrio si sve grehe njegove.
3 Zaustavio si svu jarost svoju, ublažio žestinu gneva svog.
4 Povrati nas Bože, Spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas.
5 Zar ćeš se doveka gneviti na nas, i protegnuti gnev svoj od kolena na koleno?
6 Zar se nećeš povratiti i oživeti nas, da bi se narod Tvoj radovao o Tebi?
7 Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam.
8 Da poslušam šta govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svom i svecima svojim, i onima koji se obraćaju srcem k Njemu.
9 Da, blizu je onih koji Ga se boje pomoć Njegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj!
10 Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se.
11 Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba proniknuti.
12 I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.
13 Pravda će pred Njim ići, i postaviće na put stope svoje.