Poglavlje 108

Pjesma. Psalam. Davidov. (108:2)

Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ću i svirati.
2 (108:3) Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.
3 (108:4) Hvalit ću te, Jahve, među narodima, među pucima tebi ću pjevati,
4 (108:5) jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.
5 (108:6) Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom!
6 (108:7) Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
7 (108:8) Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit' kličući, dolinu ću Sukot izmjeriti.
8 (108:9) Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
9 (108:10) Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slaviti pobjedu!"
10 (108:11) Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
11 (108:12) Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
12 (108:13) Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomoć ništavna!
13 (108:14) S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, Bog će zgaziti naše dušmane.