Poglavlje 148

Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama!
2 Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!
3 Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
4 Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim!
5 Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše.
6 Postavi ih zauvijek i dovijeka po zakonu koji neće proći.
7 Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani!
8 Ognju i grÓade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
9 Gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi!
10 Zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate!
11 Zemaljski kraljevi i svi narodi, knezovi i suci zemaljski!
12 Mladići i djevojke, starci s djecom zajedno:
13 nek' svi hvale ime Jahvino, jer jedino je njegovo ime uzvišeno! Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,
14 on podiže snagu svom narodu, on proslavlja svete svoje, sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja!