Poglavlje 68

Zborovođi. Davidov. Psalam. Pjesma. (68:2)

Bog nek' ustane! Razbježali se dušmani njegovi! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
2 (68:3) Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek' nestane grešnika pred licem Božjim!
3 (68:4) Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti.
4 (68:5) Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i kličite pred njim!
5 (68:6) Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru.
6 (68:7) Napuštene okućit će Jahve, sužnjima pružit' sretnu slobodu: buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.
7 (68:8) Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom,
8 (68:9) tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.
9 (68:10) Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu.
10 (68:11) Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.
11 (68:12) Jahve riječ zadaje, veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:
12 (68:13) kraljevi vojska bježe te bježe, domaćice plijen dijele.
13 (68:14) Dok vi počivaste među stadima, krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žućkastim zlatom:
14 (68:15) ondje Svemogući razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu.
15 (68:16) Božanska je gora gora bašanska vrletna.
16 (68:17) Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve će na njoj boraviti svagda!
17 (68:18) Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi!
18 (68:19) Na visinu uzađe vodeći sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga.
19 (68:20) Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj.
20 (68:21) Bog naš jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja.
21 (68:22) Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.
22 (68:23) Reče Gospodin: "Iz Bašana ću ih dovesti, dovest ću ih iz dubine mora,
23 (68:24) da okupaš nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana."
24 (68:25) Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:
25 (68:26) sprijeda pjevači, za njima svirači, u sredini djevojke s bubnjićima.
26 (68:27) "U svečanim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!"
27 (68:28) Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa četama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.
28 (68:29) Pokaži, Bože, silu svoju, silu kojom se, Bože, boriš za nas
29 (68:30) iz Hrama svojega u Jeruzalemu! Nek' ti kraljevi darove donose!
30 (68:31) Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima: rasprši narode koji se ratu vesele!
31 (68:32) Nek' dođu velikani iz Egipta, Etiopija nek' pruži ruke Bogu!
32 (68:33) Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu,
33 (68:34) koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim:
34 (68:35) "Priznajte silu Božju!" Nad Izraelom veličanstvo njegovo, u oblacima sila njegova!
35 (68:36) Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog!